Kurumsal Kimlik Nedir? Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Kurumsal Kimlik nedir? Bir firmanın kendisini, hedef kitlesine tanıtmak amacı ile hem firma içi hem de firma dışında tanımlamış olduğu ögelerin tamamı ile kurumsal kimlik meydana gelir. Bu unsurlar arasında firmada çalışanların davranışları, iletişim, firmanın misyon ve vizyonu yer alır. Her firma böyle bir kimliği oluşturmalıdır. Unsurlar haricinde görsel olarak her çalışma da kıymetli olur. Görsel çalışmalar ile firmanın duruşu ve imajı belirlenir ve hedef kitleye ulaşmak adına konum, prestij ve algıyı kolaylaştırır.

- Reklam -

Teknolojinin bu denli gelişmesi ile insanlar pek çok şeye daha kolay ulaşabiliyor. Bu anlamda da firmalar hedef kitlelerine ya da potansiyel müşterilerine kendilerini daha kolay anlatıp gerekli çalışmaların yapılması ile de daha fazla akılda kalabiliyorlar. Bu kimliğin oluşturulması ile hedef kitleye ulaşılabilir ve marka prestiji arttırılabilir.

Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Bir firmanın dışarıdan görünen yüzü firma açısından çok önem taşır. Firmanın bu yüzünün oluşturulması için yapılan tüm çalışmalara da kurumsal kimlik çalışması denir. Nasıl ki insanlar imzalarını pek çok belgede hep aynı atmak zorundalar ve bu imzaları ömürlerinin sonuna kadar kullanıyor ise bu çalışmalarda da bu derece uzun ömürlü olur ve ufak tefek değişimler dışında ciddi ya da sürekli şekilde değişiklik göstermemelidir.

Bu çalışmalar ile oluşturulan kimlik, firmanın yüzü ve markası olur başka bir ifade ile prestij ve saygınlık anlamına gelir bu bağlamda sürekli yapılan değişimler firmaya zarar verir bu neden ile kurumsal kimlik analizi nedir diye sorulduğunda doğru analizler ile firmaya en uygun kimliği oluşturmak denebilir.

Kurumsal Kimlik Bileşenleri

Kurumsal kimlik bileşenleri, firma içi ve dışı pek çok öge bulunur. Firma içi ögeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

- Reklam -
  • Logo ve amblem
  • Zarf, kartvizit,
  • Bloknot ve dosya
  • Çek, senet, irsaliye, fatura ve tüm muhasebe belgeleri
  • Antetli kağıt
  • Personelin kılık kıyafeti
  • Personelin davranışları

Firma dışı çalışmalara örnek olarak da firmanın bulunduğu bölge ve binası, binanın cephe ve firma içi tasarımı, sahip olunan araçlar, broşür, katalog ya da kit gibi tanıtım malzemeleri ve internet sitesi verilir. Logo ya da internet sitesi oluşumlarında kullanılan rengin bile önemi bulunur.

kurumsal kimlik

Kurumsal Kimlik Aşamaları

Firmanın kimliği hazırlanır iken kurumsal kimlik aşamaları çoğunluk ile 3 aşama ile sonuca varır. İlk aşama, işlerin belirlenmesi şeklinde olur. Firma; ne istediğini, ön planda neyin olacağını ve firmanın özelliklerini anlatır ve tasarım kurumsal kimlik analizi de yapılarak çalışmalar başlar.

İkinci aşama olarak ortaya çıkartılan işler firmaya sunulur ve firmanın onayı alınır. Bu aşamada firmanın istek ve taleplerine göre düzenlemeler ya da eklemeler yapılır. Üçüncü ve son aşama olarak her iki tarafın anlaştığı çalışmalar için basım yapılarak dağıtım süreci başlar.

Neden Kurumsal Kimlik Danışmanlığı

Sektörde yer etmek isteyen pek çok firma için bu kimlik çok önem taşır. Firmanın misyon ve vizyonunu yansıtan bu kimliğin oluşturulması oldukça kapsamlı bir süreçtir ve bu süreçte yaratıcı unsurların kullanılması gerekir bu anlamda her işin uzmanı olduğu ve firma kimliğinin oluşması da profesyonellerin yapması gereken bir iş olduğu bilinmelidir.

Yapılacak kötü ya da yanlış çalışmalar neticesinde yeni bir kitle elde edinilemediği gibi mevcut potansiyel de kaybedilebilir. Bu şekilde firmanın büyümesi gerçekleşmez ve daha kötü sonuçlar da meydana gelebilir.

Kurumsal kimlik danışmanlığı; firmanın istek ve beklentileri doğrultusunda hareket eder ve firma hakkında doğru mesaj vermek, insanlar üzerinde farkındalık yaratmak ve firmaya prestij kazandırmak amacı ile çalışmalar yürütür.

- Reklam -

Benzer İçerikler

Bizi takip et!

Instagram'da takip edin