Nöropazarlama Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Yazılı, sözlü basın ve reklam çalışmalarınnın bazılarında nöropazarlama tekniği kullanılır. Pazarlamanın varlığı insanlık tarihi kadar eskiye dayanır. İlk takas yöntemi ile başlar ardından paranın bulunması ile ticaret başlar. Zaman içinde görsel medya ile reklam çalışmaları başlar. Son zamanlarda ise markalar, daha çok tüketicinin algısını anlayarak reklam çalışmaları yapıyor. Herhangi bir ürün ya da hizmetin satışı için pek çok pazarlama stratejisi vardır. Günümüzde özellik ile teknolojinin ve internetin de bu denli hayatımızda olması ile firmalar da tüketicinin nelere dikkat ettiği ve hangi alışkanlık ya da duygu ile satın alma işlemini gerçekleştirdiği yönünde pek çok çalışma yapar. Teknoloji sadece sosyal medya ya da web sitesinden oluşmuyor. Doğru adımlar atmak, daha ileriye gidebilmek ve marka saygınlığı için nöropazarlama danışmanlığı ile çalışmak önemli hale geliyor.

- Reklam -

NöroPazarlama Nedir?

Tüketiciler, ihtiyaçlarını karşılamayı ister bazen de hiç ihtiyacı olmasa bile bir şeyi satın alabilir bu bağlamda nöropazarlama amacı da beyindeki satın alma algısını incelemek ve ortaya çıkan sonuçlara göre pazarlama stratejisi geliştirmek olur. Başka bir deyiş ile bu duruma tüketici davranışını anlamak da diyebiliriz.

Nöropazarlama Çeşitleri

İndirim ya da kampanya üzerine kurulu olmayan bu teknikte daha çok renk, uyum ya da desen gibi maddeler yer alır. Tüketici bazen bilinçli kararlar ile kontrollü ve mantık çerçevesinde kararlar alır iken bazen de bilinç dışı kararlar alır. Bilinç dışı karar denilen ise bilinçaltının kararıanlamına gelir. Bu teknikte tüketiciyi anlamak ve çözümleme bulunur. Bu tekniğin çeşitleri aşağıdaki gibidir:

  • Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme
  • Elektroensefalografi

Dünya markaları bu tekniği kullanarak tüketicinin beynine girebiliyor ve doğru reklam stratejileri oluşturuyor.

Globalleşen dünyada her şey değişiyor ve gelişiyor. Firmalar da bu değişikliklere ayak uydurup güncel araştırmalar ile hedef kitlesini çoğaltmak istiyor. Nöropazarlama örnekleri de dünyaya yayılmaya başlıyor. Dünya markaları tarafından tercih edilen bu yöntem ile insan davranışları analiz ediliyor ve hedef kitlenin dikkatini çekmek amacı ile çalışmalar yapılıyor. Bu pazarlama tekniği, markalara hedef kitleye ulaşabilmeleri için pratik ve teknik bir yol sunuyor.

- Reklam -
nöro pazarlama nedir

Nöropazarlama’nın Ortaya Çıkışı

Gerald Zaltman‘ın Harvard Üniversitesinde yaptığı çalışmalar ile nöropazarlama nasıl ortaya çıkmıştır sorusuna cevap verilir. Bu alandaki çalışmalar 1990 senesinde başlayarak 2002 senesinde son halini alır.

Nöro pazarlama; pazarlama iletişimi ve tüketici davranışı alanlarında pazarlamanın inceleme alanına giriyor. Duygu, bellek ve karar mekanizmasının nasıl işlediği anlaşılmaya çalışılıyor. Kararların duygusal etkenlerle verildiğinden yola çıkılarak duyguların nasıl uyarıldığı, bu uyarılmanın olumluluk düzeyi ile belleğin gösterdiği dikkatin kararlara olan etkisi anlamlandırılmak isteniyor.

NöroPazarlama Neden Kullanılır?

Bu tekniğin neden kullanıldığı için en genel anlamı ile reklam yapmak şeklinde cevap verilebilir. Reklam yaparak markaların bilinirlik ve kazançlarını arttırmak amacı ile kullanılıyor olsa da bu şekilde sınırlı ve basit bir konu değildir. Bu teknik ile en basit şekilde bir paket tasarımı yapılır iken paket üzerinde kullanılacak resimler, yazılacak yazılar ve yazıların büyüklüğü ve kullanılacak renk gibi pek çok görsel faktör belirlenir ve daha etkili tasarımlar oluşturulur. Nöropazarlama eğitimi ile insan beynine girerek tüketici algısına göre reklam çalışmaları yapılabilir.

Nöropazarlama Araştırmaları Ne Üzerinedir?

Firmalar bu tekniği kullanarak tüketicileri tanımak ve ona göre nokta akışı reklamlar tasarlamak istiyor. Bu anlamda kullanılacak renkten ortaya çıkacak tasarıma kadar her an çok önemli oluyor. Nöropazarlama araştırmaları arasında marka deneyimi, reklam, ambalaj ve logo, ürün deneyimi gibi araştırmalar bulunuyor.

- Reklam -

Benzer İçerikler

Bizi takip et!

Instagram'da takip edin