Kişisel Markalaşma Süreçleri

Kişisel markalaşma nedir? Markalaşma nasıl olur? Bu açıklamaya geçmeden önce markanın ne olduğundan bahsedelim. 19. Yüzyıllarda ortaya çıkmış olan markanın anlamı farklılaşma, farklı kimlik kazanma demektir. 19. Yüzyılda büyükbaş hayvancılık yapan çobanların, kendi hayvanlarının başka hayvanlara karışması için ortaya koydukları işaret ya da kavramın adı günümüze marka olarak taşınmıştır.

- Reklam -

Kişisel Markalaşma Nedir?

Kişisel markalaşma nedir sorusuna şöyle cevap vermek gerekir. Bir kişinin toplum içerisinde itibarını kazanmaya ya da diğer insanlardan farklı bir konumu olduğunu ispat etmesine kişisel marka denir. Bir bireyle ilgili kamuda toplumsal algı oluşturmak ya da farklı kişilere karşı rekabet eşliğinde, farklılaşmak adına konumlandırma çabasına da kişisel markalaşma denir.

kişisel markalaşma

Kişisel Marka İle Kişisel Markalaşma Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kişisel marka bir amaçtır, kişisel markalaşma ise o amaca ulaşmak için kat edilen yoldur.

Kişisel marka, kişinin kendi yeteneği ile ön plana çıkmaya çalışmasıdır. Bu amaca ulaşmak için kullanılan stratejik pazarlama sürecide kişisel markalaşmadır.

İnsanların bir kişi hakkında söyledikleri onun kişisel markasını ortaya koyar. Kişinin kendi hakkında oluşturduğu düşünce ise kişisel markalaşmayı ortaya çıkarır. Her iki si arasında çok ince bir detay yer almaktadır. Marka olmadan markalaşma da başarılı olunmaz.

- Reklam -

Instagramda Kişisel Markalaşma Nedir?

İnstagramda kişisel markalaşma, sosyal medyanın büyük bir hızla yayılmasıyla, sosyal medya üzerinden yapılan pazarlamayla kazanılmaya çalışılan kimliktir. İnstagram üzerinden yapılan her türlü pazarlamayla insanlar kendi kişisel markasını oluşturduğu gibi var olan markaları da nasıl temsil etiklerine şahitlik etmekteyiz.

Pazarlamada kişisel markalaşma, kişi açısından büyük önem taşır. Kişinin kendini ifade etmesi, kendini topluma tanıtması, itibar kazanması ve belli bir statüde yerini alması için markalaşmaya ihtiyacı vardır.

Kişisel Markalaşmanın Amacı Nedir?

Kişisel markalaşma ve pazarlama, kişiye hem maddi hem de manevi olarak birçok getirisi mevcuttur.

  • Halk arasında belli bir ün kazanmış olur.
  • Halk arasında geçici değil, kalıcı bir yere sahip olur.
  • Kazandığı kişilikle halka güven verir.
  • Maddi olarak daha iyi kazanç elde eder.
  • İnsanlar tarafından saygı görmeye başlar.
  • İnsanların model almaya çalıştığı bir kişilik olur.

Kişisel markalaşmanın amacı, halk arasında belli bir saygınlığı olmak, fenomen olmak, ilgi görmek, hedeflediği amaçlara daha hızlı bir şekilde ulaşmak ve maddi ve manevi olarak daha iyi yerlere gelmeyi hedeflemektir. Bu amaca ulaşan kişiler, daha başarılı ve azimli olurlar.

Kişisel Markalaşmanın Ne Gibi Faydaları Vardır?

Kişisel markalaşmanın sağladığı faydalar kişi açısından saymakla bitmez. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi her şeyden önce maddi olarak fayda sağlar. Kişisel markalaşmanın maddi getirisi yanında manevi getirisi daha fazladır. Markalaşmanın verdiği manevi güçle daha çok hizmet verme çabasına girer ve kendini toplum içerisinde daha iyi ifade etmeye başlar.

kişisel markalaşma

Güçlü ve Zayıf Yönleri Var mıdır?

Kişisel markalaşmada güçlü ve zayıf yönler bulunmaktadır. Kişiden kişiye bu yönler değişiklik gösterebilmektedir. Kazanmış olduğu kültür, eğitim düzeyi, deneyimi, diksiyon eğitimi, hitabeti, halkla iletişim becerileri, kendi kendine empati kurma yeteneği, öz güveni, toplumda kazandığı yeri ve buna benzer birçok özelliği ile kişi kendisinde var olan güçlü ve zayıf yönleri rahatlıkla ortaya koyabilir.

Kişisel marka kimliği kazanmak toplum içerisinde ki konumunuzu ve ne derece itibar gördüğünüzü ortaya koyar. Şahsi kimliğin insana kazandırdığı ayrıcalık gibi kişisel marka da diğer insanlarla ya da markalarla aranızdaki kimlik ve kişiliğinizi ortaya koyacaktır. Bu kimliği ona göre oluşturmak gerektiğini unutmamak gerekir.

Markada önemli olan bir unsur kişiliğinizi yansıtacak bir marka isminin olması, isminizi öne çıkaracak bir logoya sahip olmanız, kendi alanınızda kazanacağınız bir unvana sahip olmanız kişisel marka kimliği öğeleri arasında sayılabilir.

- Reklam -

Benzer İçerikler

Bizi takip et!

Instagram'da takip edin